Klub učiteľov Hejného metódy Ružomberok

Domovská stránka » STIAHNITE SI » POMÔCKY » Šáliky od Martušky

Šáliky od Martušky

Reklamy

Kto učí matematiku Hejného metódou vie, že diskusia s deťmi na 1. stupni býva hlučná. A nielen diskusia. Keď je niekto hotový skôr, už vykrikuje, že úlohu má, aký je výsledok a čo má robiť. Poznáte to. Rozmýšľala som, ako aspoň čiastočne obmedziť hluk v triede.

Nechala som ušiť zo žltej a červenej látky 70cm dlhé šáliky, ktoré má každé dieťa uložené na lavici. Keď je žiak hotový, dá si žltý šálik okolo krku a to je signál „Som hotový a môžem pomôcť“. Žiak, ktorý zistí, že úlohe aj po vysvetlení nerozumie, si dá červený šálik na krk a to je signál „Potrebujem pomoc“. Je pravidlom, že iba jeden žiak so žltým šálikom ide za tým, ktorý pomoc potrebuje.  Hovoria pritom tichým hlasom.

Uvažovala som o tom, že zelený šálik by mohol signalizovať „Chcem úlohu naviac“. Žiak by mal možnosť voľby: chcem pomôcť alebo sám pracovať ďalej.

Spočiatku boli situácie, keď si niekto dal červený šálik, tak za ním bežali aj piati spolužiaci. Preto sme zaviedli pravidlo, že pomáhať môže iba jeden žiak.

Jedna žiačka si dávala často červený šálik okolo krku. Viem o nej, že je veľmi šikovná a úlohy vie riešiť takmer vždy bez pomoci. Rozmýšľala som o tom, čím to je. Spolu s rodičmi sme prišli na to, že si takto vyžaduje moju pozornosť a využíva to na to, aby bola častejšie so svojou pani učiteľkou J.

S touto pomôckou som veľmi spokojná, ale má aj svoje nevýhody. Deti si občas šáliky viažu ako čelenky na hlavu a hrajú sa s nimi. Tiež sú ďalšou vecou na lavici, ktorá môže zavadzať a občas padne na zem. Ale na tom ešte popracujeme a verím, že nám budú i naďalej pomáhať vytvárať pokojnejšiu pracovnú atmosféru.

Stiahnite si: Šáliky na matematike

Reklamy
%d bloggers like this: